Hukuksal Boyut

Konu Başlıkları

Yabancıya Satış ve Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz) Raporu Zorunluluğu

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Kaçak Yapıya Ruhsat Alma

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Yoldan Oluşturma (İhdas) ve DOP

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Yapı Ruhsatı Aranmayacak Yapılar

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Yapı Kayıt Belgesi

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Yapı Durdurma Tutanağı

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Üst Ölçek Planların İptalinin Alt Ölçek Planlara Etkisi

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Taşınmaz Değerlemesiyle İlgili Olarak Değerleme Şirketlerini Yetkilendiren Başlıca Hukuksal Düzenlemeler

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Taşınmaz Değerlemesi ve Değerleme Uzmanlığı Konusunda Türkiye’de Yapılmış Temel Hukuksal Düzenlemeler

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Tapu Kütüğü (Sicili) Dışındaki Kütükler

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Sera

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Köy Yerleşik Alanlarındaki Ruhsata Bağlı Olmayan Yapılar

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kanunu Yasası

8 Temmuz 2019/tarafından admin

İmar Planlarının İptali İçin Yönetsel Yargıya Başvurma

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Değerleme Kuruluşlarının Çözüm Ortaklarına Yaptırabilecekleri Değerlemeler

8 Temmuz 2019/tarafından admin

Bağımsız Bölümlerde Ortak Alanlara Doğru Büyütme

8 Temmuz 2019/tarafından admin

2981 Sayılı İmar Affı Yasası Kapsamındaki İmar Uygulamaları

8 Temmuz 2019/tarafından admin