Ana Sayfa
Değerleme İstem Formu
İstemde Bulunan Kuruluş / Şube  
İstem İlgilisinin Adı ve Soyadı  
İstem İlgilisinin E-Posta Adresi  
İstemin Hangi Tür İşlem / Kredi İçin Yapıldığı
Ana Taşınmaz Bilgileri
İli   Pafta
İlçesi   Ada  
Mahalle Parsel  
Köyü Cilt No
Sokağı / Mevkii Sayfa No
Ana Taşınmazın Niteliği
Bağımsız Bölüm
Blok No No
Kat No Niteliği
Posta Adresi
Fatura Bilgileri
Müşteri Adı / Ünvanı
Müşteri Vergi Dairesi
Müşteri Vergi No
Müşteri Adresi
Taşınmazı Gösterecek Kişinin
Adı Soyadı
Telefonu
Ekler
Tapu Senedi
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Yapı Ruhsatı
Öteki
 
2013 - Tüm hakları saklıdır. - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
İcadiye Mahallesi, Dündar Sokak, No: 15, Güven Apartmanı,
Üsküdar/İstanbul
Telefon: 216 - 201 21 12 (Pbx) & Faks: 216 - 201 21 15 emek@emektd.com.tr